Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Prawo jazdy kat. B+E”

Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat. B+E". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznanie...

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Kadry- płace- ZUS”

Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Kadry- płace- ZUS". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznanie...

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Operator ładowarki i koparko-ładowarki”

Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Operator ładowarki i koparko-ładowarki". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki ...

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU- „Podstawy obsługi komputera z obsługą klienta ”

Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Podstawy obsługi komputera z obsługą klienta ". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki ...

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU- „Kierowca operator wózków jezdniowych”

Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Kierowca operator wózków jezdniowych". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki ...

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków POWER dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje,  że z dniem 8 kwietnia 2019r.   zostaje zawieszony nabór  wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej od osób bezrobotnych do 30 roku życia, ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sejneńskim (V)  Ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest piątek 5 kwietnia 2019r. Zawieszenie naboru wniosków następuje ze...

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu: „Aktywni na nowo (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2019r. rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie środków (dofinansowania) na podjęcie  działalności  gospodarczej  w  ramach  projektu:  „Aktywni na nowo (V)"  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego  na  lata  2014-2020. Udział w...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że z dniem 13.03.2019 r. ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację bonu na zasiedlenie wstrzymuje przyjmowanie wniosków. Informacje o wznowieniu przyjmowania wniosków Urząd zamieści w komunikacie na swojej stronie internetowej i na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą realizowane. W sytuacji ewentualnych pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: ...

Nabór KFS marzec 2019

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019 z dnia 04.03.2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" z siedzibą w Suwałkach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019 z dnia 04.03.2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" z siedzibą w Suwałkach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.   Przedmiotem naboru są operacje...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę