Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Kod: 342311
Synteza: Zajmuje się organizacją czasu wolnego osób (w różnym wieku) przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych itp., w tym: planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych itp.) oraz imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej; może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych (np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej itp.).
Zadania zawodowe:
  • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych;
  • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych;
  • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe itp.);
  • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzjących dane miejsce (region) w celach: wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych itp.;
  • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych;
  • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.;
  • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów;
  • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
  • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • moderowanie programów zajęć dla gości zagranicznych (w różnych językach);
  • zarządzanie zespołem animatorów;
  • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem organizacji czasu wolnego i rekreacji;
  • uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach branżowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę