Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik do spraw socjalnych
Kod: 441502
Synteza: Gospodaruje środkami finansowymi i pozafinansowymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach; zleca dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej; realizuje wnioski o przyznanie zapomóg materialnych bezzwrotnych i losowych lub rzeczowych, dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci; przydziela pracownikom pomoc rzeczową tzw. bonusy; ewidencjonuje wysokość świadczeń przyznanych pracownikom firmy; gromadzi dokumentację dotyczącą świadczeń socjalnych.
Zadania zawodowe:
 • zlecanie dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i turystycznej: biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, wystawy, imprezy sportowe, karnetów na zajęcia sportowe (pływalnia, siłownia, aerobik), wyjazdów na spektakle, wycieczki krajowe zorganizowane;
 • realizowanie wniosków o przyznanie zapomóg materialnych bezzwrotnych i losowych lub rzeczowych;
 • zlecanie dofinansowania dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci organizowanych we własnym zakresie;
 • udzielanie pracownikom pożyczek mieszkaniowych; przyznawanie pracownikom świadczeń rzeczowych tzw. bonusów (służbowych samochodów osobowych, telefonów komórkowych, ryczałtu za benzynę do samochodu prywatnego, dodatkowych świadczeń zdrowotnych itp.;
 • ewidencjonowanie wysokości i rodzaju świadczeń dla każdego pracownika;
 • gromadzenie dokumentacji uprawniającej pracowników do świadczeń socjalnych;
 • dostarczanie pracownikom odpowiednich druków i formularzy o przyznanie świadczenia socjalnego;
 • przekazywanie do działu finansowego zlecenia wypłaty świadczenia socjalnego;
 • organizowanie dla pracowników i emerytów imprez i spotkań okolicznościowych np. z okazji Nowego Roku itp.;
 • organizowanie dla pracowników wspólnych wyjazdów integracyjnych tzw. eventów;
 • promowanie działalności socjalnej zakładu pracy, przedsiębiorstwa, firmy, instytucji wśród pracowników;
 • współpraca z działem spraw kadrowych i finansowym, związkami zawodowymi i innymi organizacjami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę