Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Prawo jazdy kat. C

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat. C". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznanie rynku...

 • Prawo jazdy kat. B

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat.B". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.   Załączniki rozeznanie prawo...

 • Szkolenie - operator koparko - ładowarki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznaie...

 • Wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Pracownik obsługi biurowej”

   WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA   W dniu 12.11.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia  oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi biurowej" Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Po dokonaniu  badania i oceny...

 • NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW  Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 06.11.2019r. do 20.11.2019r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego.   UWAGA!! W ramach niniejszego naboru będą rozpatrywane wnioski...

 • Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku na szkolenie: „Pracownik obsługi biurowej”- II grupy

  Powiatowy Urząd pracy w Sejnach zaproszenie do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi biurowej" – 2 grupy. Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki ...

 • PUP w Sejnach zaprasza na warsztaty "Zakładam własną firmę"

    Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Zapraszają Osoby bezrobotne i poszukujące pracy na warsztaty   „Zakładam własną firmę" 20.11.2019 r. w godz. 09.30-14.00.   Zajęcia skierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zainteresowanych założeniem firmy   W trakcie zajęć będzie można dowiedzieć się m.in.:   jakie cechy osobowości ułatwiają prowadzenie działalności...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach przedstawia wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Grafika komputerowa”

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach PRZEKAZUJE WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA   W dniu 17.10.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia  oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Grafik komputerowy " Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu:  „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1...

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Ogólnopolski Tydzień Kariery   W dniach 21-27 października 2019r. odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Są to coroczne działania organizowane przez Stowarzyszenie DoradcówSzkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanieogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego –wspierania kariery, edukacji zawodowej, pracy. Temat tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery to: „Pasja, profesja, powołanie...." Powiatowy Urząd...

 • Europejskie Dni Pracodawcy 2019

  Europejskie Dni Pracodawców 2019 r. to przedsięwzięcie zainicjowane przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wydarzenie to realizowane będzie w dniach od 14.10.2019 r. do 27.10.2019 r .  na terenie urzędów pracy w całej Polsce.   Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w ramach obchodów EDP zaplanował następujące wydarzenia: 1. Nazwa wydarzenia  ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2019r.


Wykres stopa bezrobocia sierpień 2019 rok

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę