Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Informacja dla wnioskodawców

Osoby rejestrujące się zachęcamy korzystania z wniosku na stronie praca.gov.pl. Wniosek po wypełniueniu należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.
Profil zaufany mogą aktywować posiadacze kont w niektórych bankach (szczegóły  tutaj) lub na platformie pocztowej Envelo.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki dla firm na stonie
praca.gov.pl. Wniosek należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.

Wniosek dotyczący udzielenia pożyczki należy opatrzyć w następujące załączniki:
1. Umowa pożyczki o numerze tożsamym ... (w 2 egz.)
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
3. Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów ...
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

W formularzu na stronie praca.gov.pl w/w załączniki stanowią integralną jego część.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone a zatwierdzony egzemplarz zostanie odesłany za pośrednictwem poczty.

 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę