Koordynator dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach:

Pani Magdalena Bagińska
tel. 875163983
email: m.baginska@pup.sejny.pl


Powołany zgodnie z art. 14. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę