Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach laureatem konkursu
 
W grudniu 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach został laureatem konkursu pt. „Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim – dobre praktyki w zakresie wsparcia osób bez pracy i promocji kształcenia ustawicznego" - ogłoszonego we wrześniu 2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i skierowanego do powiatowych urzędów pracy z terenu województwa podlaskiego.

Nagroda główna
Celem konkursu było pokazanie dobrych praktyk w zakresie skutecznego wspierania osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim oraz promocja kształcenia ustawicznego. Jury konkursu przyznało nagrodę główną Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sejnach za inicjatywę: „Mama wraca do pracy - powrót po przerwie związanej z wychowaniem dziecka". Akcja ta została zapoczątkowana w 2015 roku. Działaniami w ramach powyższej inicjatywy objęte zostały kobiety bezrobotne, które posiadają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i w ostatnim czasie były bierne zawodowo z tego powodu. 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Zaproszenie na spotkanie PRACA ZA GRANICĄ - MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA, ZAGROŻENIA

                                                                                                                                                  ...

III Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 08.05.2018r. do 18.05.2018r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.   W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania...

Program "Wspierajmy młodych w drodze na rynek pracy"

Drugi nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - marzec 2018r.

NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 05.03.2018r. do 19.03.2018r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.   W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania...

Wykaz grupowych informacji i porad zawodowych w II kwartale 2018r.

Załączniki Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych w II kwartale 2018 roku.pdf

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY W SUWAŁKACH zaprasza na dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich w ramach MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO Dyżur odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00 15.03.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. Łąkowa 26 Załączniki MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY.pdf

Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Policji w Sejnach

Informujemy, iż Komenda Powiatowa Policji w Sejnach posiada aktualnie wakaty na stanowiskach w pionie kryminalnym i prewencji. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Sejnach w dniach od poniedziałku do piątku w godz.  8.00-15.00 lub pod nr tel. 604193359 Załączniki Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Policji w Sejnach 2.pdf ...

Zmiany przepisów dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, iż od dnia 01 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów dot. powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do...

Nabór kandydatów do pracy w Policji na terenie województwa podlaskiego

Załączniki Nabór kandydatów do pracy w Policji na terenie województwa podlaskiego

Zarządzenie nr 48/2017

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Sejnach w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2018 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę. Załączniki Zarzadzenie_48-2017.pdf

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę