Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Fundacja „Reaxum” zaprasza do udziału w projekcie pn. „GraduatON” współfinansowanym ze środków PFRON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum" stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Obecnie Fundacja realizuje projekt pn. „GraduatON" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w załącznikach. Załączniki GraduatON - opis...

Program "Wspólne działanie to podstawa"

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach w okresie VII-XII. 2019r. brędzie realizował program własny pod hasłem: "Wspólne działanie to podstawa" . Do udziału w programie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracodawców oraz osoby bezrobotne. Szczegóły w załączniku. Załączniki plakat2.pdf

Projekt - „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+”

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+" powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób poszukujących pracy, chcących się przekwalifikować, czy też zaplanować karierę zawodową.   Informacje o zawodach zawierają m.in. szczegółowy opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a...

Lato z urzędem pracy w Sejnach

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza wszystkie osoby bezrobotne do udziału w akcji "Lato z urzędem pracy w Sejnach". Szczegóły w załączniku. Załączniki Lato z urzędem pracy.jpg

Zaproszenie na spotkanie informacyjne "Stawiamy na przedsiębiorczych"

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprasza na spotkanie "Stawiamy na przedsiębiorczych"  w dniu 25.06.2019r. Szczegóły w załączniku.   Załączniki spotkanie 25.06.2019.jpg

Rewitalizacja parku z fontanną przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Sejnach i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach, został zrewitalizowany park rekreacyjny mieszczący się przy jego siedzibie na ul. Łąkowej.

Konferencja regionalna "Aktywizacja zawodowa - dobre praktyki urzędów pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do właścicieli firm, pracowników i innych osób zainteresowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza na spotkania informacyjne skierowane do właścicieli firm, pracowników i innych osób zainteresowanych pt. "Wspieranie rozwoju zawodowego pracodawców i pracowników sektora MŚP w woj. podlaskim". Szczegóły dotyczace spotkania w Oddziale Terenowym WUP w Suwałkach w załączniku poniżej.   Załączniki psf_plakat_maj_2019.doc

PUP w Sejnach zaprasza na spotkanie w ramach KAMPANII BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ

Wsparcie dla przedsiebiorów w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Early Warning Europe - skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)

Projekt Early Warning Europe realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) działających na terernie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku pracy, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu, lub w opinii przedsiębiorcy istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju w przyszłości. Masz trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Skorzystaj z porad innych przedsiębiorców. Twoja firma...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę