Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Zaproszenie na konferencję „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza Pracodawców powiatu sejneńskiego korzystających z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na konferencję „Krajowy Fundusz Szkoleniowy - instrumentem wsparcia pracodawców", która odbędzie się dnia 29.01.2020r. w Teatrze Dramatycznym im. A.Węgierki, ul. Elektryczna 12, Białystok  W załączeniu zaproszenie na w/w konferencję. W przypadku zainteresowania obecnością na konferencji proszę o potwierdzenie do dnia 27.01.2020r. uczestnictwa pod nr. telefonu 85 74 97 237...

 • DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BIAŁYMSTOKU ZARZĄDZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ  W BIAŁYMSTOKU ZARZĄDZA  ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ W JEDNOSTKACH OKRĘGU BIAŁOSTOCKIEGO. SZCZEGÓŁY W ZAŁACZNIKU.   Załączniki Nabór do Służby Więziennej.pdf (pdf, 2652 KB)

 • Wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Operator koparko-ładowarki”

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach PRZEKAZUJE WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA W dniu 25.11.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki dla  4 osób bezrobotnych"   Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu:  „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

 • Wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Prawo jazdy kat. B”

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach PRZEKAZUJE WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA W dniu 25.11.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia  oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat. B" Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu:  „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1...

 • Wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Prawo jazdy kat. C”

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach PRZEKAZUJE WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA W dniu 25.11.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia  oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat. C" Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu:  „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój...

 • Prawo jazdy kat. C

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat. C". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznanie rynku...

 • Prawo jazdy kat. B

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Prawo jazdy kat.B". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.   Załączniki rozeznanie prawo...

 • Szkolenie - operator koparko - ładowarki

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zaprosza do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Operator koparko-ładowarki". Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Załączniki rozeznaie...

 • Wyniki zaproszenia do złożenia oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU: „Pracownik obsługi biurowej”

   WYNIK ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZNIE SZKOLENIA   W dniu 12.11.2019r. przeprowadzono wybór wykonawców w ramach zaproszenia do złożenia  oferty w trybie ROZEZNANIA RYNKU PRACY na organizację i przeprowadzenie szkolenia: „Pracownik obsługi biurowej" Usługa szkoleniowa będzie wykonana w ramach  projektu: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Po dokonaniu  badania i oceny...

 • NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW  Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 06.11.2019r. do 20.11.2019r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego do składania wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego.   UWAGA!! W ramach niniejszego naboru będą rozpatrywane wnioski...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę