Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Wybrana zawartość stron już nie istnieje.
Wybrana zawartość stron już nie istnieje.

W związku z rosnącym zagrożeniem COVID - 19 (koronawirusem) oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, jak i pracowników PUP w Sejnach informuje, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania
 
wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów w zakresie przyjmowania wniosków na organizację aktywnych form wsparcia dla osób uprawnionych, podpisywania umów dotyczących aktywnych form zatrudnienia (tj. dotacje, staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, KFS itp.), dostarczania wniosków rozliczeniowych z poszczególnych form wsparcia, wydawania skierowań, dopełniania formalności w związku z zabezpieczaniem umów (przyjmowanie poręczeń) itd.
       Osoby chcące potwierdzić gotowość do pracy w wyznaczonych terminach proszone są o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze swoimi doradcami klienta poniżej lista kontaktów do wszystkich pracowników urzędu: https://sejny.praca.gov.pl/urzad/ksiazka-teleadresowa bądź przez sekretariat nr tel. 87 51-63-970
 
      Prosimy wszystkich interesantów w miarę możliwości o załatwianie wszelkich spraw urzędowych poprzez stronę internetową
www.praca.gov.pl bądź telefonicznie poprzez kontakt z poszczególnymi stanowiskami merytorycznymi.
 
      Osoby, które muszą osobiście załatwić sprawę w urzędzie prosimy o wcześniejsze umówienie daty i godziny spotkania bezpośrednio z pracownikiem, którego ta sprawa dotyczy.
W trakcie wizyty w urzędzie należy bezwzględnie przestrzegać  podstawowych zaleceń sanitarnych, tj.
po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos.
     Dokumenty w formie papierowej można dostarczać drogą pocztową na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny lub
osobiście zostawić w przedsionku urzędu w skrzynce przeznaczonej na dokumenty.
 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że: w terminie od 18.01.2021 do 29.01.2021r.   będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu...

 • Nabór wniosków na sfinansowanie kosztów STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Nabór wniosków na sfinansowanie kosztów STUDIÓW PODYPLOMOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach uprzejmie informuje o uruchomieniu naboru wniosków dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy: -  na sfinansowanie studiów podyplomowych, Wnioski będą przyjmowane w terminie: od 18.01.2021r.  do czasu wyczerpania środków na ten cel Decydującym czynnikiem przy rozpatrywaniu wniosków w przypadku osób bezrobotnych będą miały szanse zatrudnienia  potwierdzone  np. deklaracją zatrudnienia od...

 • Informacja o naborach do pracy w policji w 2021 roku

  Powiatowy Urząd Pracyw Sejnach przekazuje informacje o naborach do pracy w policji w 2021 roku

 • PUP w Sejnach ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż, przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 1842, z późn. zm)

  Szanowni Państwo,   Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza nabór Wniosków o udzielenie Dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż, przyznawanej na podstawie art. 15zze 4 (Dz.U. poz. 2255)   Nabór będzie trwał w terminie: 19.12.2020 r. – 31.01.2021 r. O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy: 1. którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako...

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w dniu 15.12.2020 r. ogłasza nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" ogłosiło w dniu 15.12.2020 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022" obejmujące następujące...

 • NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:   w terminie od 10-12-2020r. do 14-12-2020r.   b ędzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu...

 • FERIE Z WOJSKIEM

  W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych, przedstawiamy ofertę Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach pt. „FERIE Z WOJSKIEM". Szczegóły w załączniku. Załączniki FERIE Z WOJSKIEM.pdf (pdf, 402 KB)

 • Nabór kandydatów do służby więziennej

  UWAGA!   W związku z otrzymaną informacją o rozpoczętej procedurze kwalifikacyjnej  dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej w Białymstoku, informujemy o naborze na stanowiska : 1. młodsza pielęgniarka / młodszy pielęgniarz / młodszy ratownik medyczny - 1 stanowisko, oferta jest ważna do dnia 22 grudnia 2O2O r. 2. młodszy asystent - 2 stanowiska, oferta jest ważna do dnia 22 grudnia 2020 r. 3.  młodszy instruktor / młodszy inspektor ds. informatyki i łączności - 1 stanowisko, oferta jest ważna do...

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jako szpital patronacki prowadzący tymczasowe szpitale poszukuje pracowników

  UWAGA!!! W związku z decyzją dotyczącą utworzenia w województwie podlaskim w Białymstoku szpitali tymczasowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jako szpital patronacki prowadzący tymczasowe szpitale zatrudni: - salowa (40 osób) – wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie, - sanitariusz (6 osób) - wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie, - portier (5 osób) – wykształcenie, podstawowe, średnie, - robotnik gospodarczy (2 osoby) - wykształcenie, podstawowe, średnie, - pracownik działu kadr...

 • Rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685

  Rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685   Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniu 06.11.2020r. zamieścił w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla 15 osób/uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim (II)"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji . ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę