Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

W związku z rosnącym zagrożeniem COVID - 19 (koronawirusem) oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, jak i pracowników PUP w Sejnach informuje, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania
 
wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów w zakresie przyjmowania wniosków na organizację aktywnych form wsparcia dla osób uprawnionych, podpisywania umów dotyczących aktywnych form zatrudnienia (tj. dotacje, staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, KFS itp.), dostarczania wniosków rozliczeniowych z poszczególnych form wsparcia, wydawania skierowań, dopełniania formalności w związku z zabezpieczaniem umów (przyjmowanie poręczeń) itd.
       Osoby chcące potwierdzić gotowość do pracy w wyznaczonych terminach proszone są o kontakt telefoniczny bezpośrednio ze swoimi doradcami klienta poniżej lista kontaktów do wszystkich pracowników urzędu: https://sejny.praca.gov.pl/urzad/ksiazka-teleadresowa bądź przez sekretariat nr tel. 87 51-63-970
 
      Prosimy wszystkich interesantów w miarę możliwości o załatwianie wszelkich spraw urzędowych poprzez stronę internetową
www.praca.gov.pl bądź telefonicznie poprzez kontakt z poszczególnymi stanowiskami merytorycznymi.
 
      Osoby, które muszą osobiście załatwić sprawę w urzędzie prosimy o wcześniejsze umówienie daty i godziny spotkania bezpośrednio z pracownikiem, którego ta sprawa dotyczy.
W trakcie wizyty w urzędzie należy bezwzględnie przestrzegać  podstawowych zaleceń sanitarnych, tj.
po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce oraz mieć zakryte usta i nos.
     Dokumenty w formie papierowej można dostarczać drogą pocztową na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny lub
osobiście zostawić w przedsionku urzędu w skrzynce przeznaczonej na dokumenty.
 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jako szpital patronacki prowadzący tymczasowe szpitale poszukuje pracowników

  UWAGA!!! W związku z decyzją dotyczącą utworzenia w województwie podlaskim w Białymstoku szpitali tymczasowych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jako szpital patronacki prowadzący tymczasowe szpitale zatrudni: - salowa (40 osób) – wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie, - sanitariusz (6 osób) - wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie, - portier (5 osób) – wykształcenie, podstawowe, średnie, - robotnik gospodarczy (2 osoby) - wykształcenie, podstawowe, średnie, - pracownik działu kadr...

 • Rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685

  Rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685   Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniu 06.11.2020r. zamieścił w bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl rozstrzygnięcie ogłoszenia nr 2020-7214-11685 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla 15 osób/uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim (II)"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie  7.1 Rozwój działań aktywnej integracji . ...

 • NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że: w terminie od 18.09.2020r. do 30.09.2020r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 do składania wniosków o finansowanie kształcenia...

 • Aktualne formy wsparcia w PUP w Sejnach

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że aktualnie przyjmuje wnioski na realizację następujących form wsparcia:   •Staż  dla osób bezrobotnych na okres 3 m-cy, •Bon na zasiedlenie (tz. bon przyznany dla osoby do 30 r.ż. w związku  z zamiarem podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania), •Szkolenie indywidualne (tz. wskazane przez osobę bezrobotną), •Studia podyplomowe dla osób bezrobotnych W celu złożenia wniosku lub uzyskania informacji dotyczącej szczegółów organizacji powyższych form wsparcia...

 • Ołoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

  UWAGA! Komenda Powiatowa PSP w Sejnach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły postępowania w załączniku. Załączniki Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w PSP.pdf (pdf, 19494 KB)

 • NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 14.09.2020r. do 25.09.2020r.   będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu...

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE SEJNEŃSKIM (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, iż z dniem 01 września 2020 r. przystępuje do realizacji kolejnego projektu konkursowego pt.: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. - 30.04.2022 r. GŁÓWNE FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE TO:   SZKOLENIA...

 • Prośba do małych przedsiębiorców zatrudniających na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu od 10 do 49 osób o wypełnienie ankiety

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dla małych przedsiębiorstw zatrudniających na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu od 10 do 49 osób. Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat:  „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników."   Na podstawie przesłanych ankiet zostanie opracowane innowacyjne i gotowe do wdrożenia narzędzie wspierające równość w dostępie do zatrudnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu...

 • Pożyczka dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

  Załączniki 15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 208 KB) 15zzda_instrukcja_pozyczki_v2_01.07.2020(2).pdf (pdf, 162 KB) 15zzda_wniosek_pozyczka_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 175 KB) 15zzda_wniosek_pozyczka_v1_24.06.2020-2.docx (docx, 32 KB) 15zzda_umowa_z_zal_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 193 KB) ...

 • UWAGA POŻYCZKOBIORCY! Ważna informacja dotycząca umorzenia pożyczek!

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, informuje, że pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15 zzd. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podlega umorzeniu wraz z odsetkami, pod warunkiem, prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Za datę...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę