Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Informacja dla wnioskodawców

Osoby rejestrujące się zachęcamy korzystania z wniosku na stronie praca.gov.pl. Wniosek po wypełniueniu należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.
Profil zaufany mogą aktywować posiadacze kont w niektórych bankach (szczegóły  tutaj) lub na platformie pocztowej Envelo.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki dla firm na stonie
praca.gov.pl. Wniosek należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.

Wniosek dotyczący udzielenia pożyczki należy opatrzyć w następujące załączniki:
1. Umowa pożyczki o numerze tożsamym ... (w 2 egz.)
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
3. Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów ...
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

W formularzu na stronie praca.gov.pl w/w załączniki stanowią integralną jego część.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone a zatwierdzony egzemplarz zostanie odesłany za pośrednictwem poczty.

 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • STRACIŁEŚ PRACĘ? WOJSKO MA PROPOZYCJĘ!

  STRACIŁEŚ PRACĘ? WOJSKO MA PROPOZYCJĘ! Od 15 czerwca ruszą ochotnicze ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy oraz szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Nr 187/DSiPO z dnia 30 maja 2020 r. w sprawie intensyfikacji szkolenia rezerw osobowych, w obu przypadkach jako priorytetowe będą traktowane zgłoszenia osób, które na skutek pandemii COVID-19 straciły zatrudnienie. Ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego 21a). ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

      Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniach   od 22.05.2020 r. do 05.06.2020r. (włącznie)   uruchamia nabór wniosków  o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniach   od 07.05.2020 r. do 21.05.2020r. (włącznie)   uruchamia nabór wniosków  o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych ...

 • WKU Suwałki

  Dzień dobry. W okresie pojawiających się trudności na rynku pracy spowodowanych epidemią, dla wielu osób wstąpienie do wojska może być niepowtarzalną szansą na zdobycie nowego zawodu. Ochotnik wstępując do wojska może liczyć na szereg korzyści, takich jak atrakcyjne uposażenie, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego. Żeby  zostać żołnierzem zawodowym wymagane jest wcześniejsze odbycie przeszkolenia wojskowego. Można odbyć 3-miesięczną  służbę przygotowawczą, po której zostaje się szeregowym rezerwy i...

 • Ogłoszenie o wsparciu dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przedsiębiorców samozatrudnionych. (COVID-19)

      Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniach od 29.04.2020 r. do 12.05.2020r. uruchamia nabór wniosków na:   Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.     Wypełniony Wniosek  wraz załącznikami (m. in. Umową)  można złożyć: w formie...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji dla organizacji pozarządowych (COVID-19)

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniach od 27.04.2020 r. do 11.05.2020r.  uruchamia nabór wniosków na:   1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych Wypełniony Wniosek  wraz załącznikami (m. in. Umową)  można złożyć: w formie elektronicznej - wniosek dostępny na stronie www.praca.gov.pl  (wniosek opatrzony  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym), pocztą tradycyjną na adres:  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny w...

 • Niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

  Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka jest jednorazowa. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy...

 • Komunikat dotyczący dostarczania do urzędu list obecności osób bezrobotnych odbywających staż

  UWAGA!!!   POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH INFORMUJE,   że listy obecności osob bezrobotnych odbywających staże, za miesiąc marzec 2020r. należ wysyłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny bądź wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej w przedsionku urzędu Wypłata stypendiów stażowych planowana jest we wcześniej ustalonych terminach (przed świętami Wilkanocnymi) w związku z tym prosimy o dostarczanie list...

 • Druki niezbędne przy rejestracji w urzędzie pracy

  UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że druki dokumentów niezbędnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy znajdują się w zakłace "Dokumenty do pobrania" Wypełnione dokumenty rejestracyjne do odwołania prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny bądź wrzucić do skrzynki pocztowej wywieszonej w przedsionku urzędu (przy wejściu z lewej strony) ...

 • INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ - OŚWIADCZENIE O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

    Informujemy, że w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły  z powodu koronawirusa, rodzice dzieci do lat 8 mogą wystąpić o dodatkowe 14 dni opieki nad dzieckiem uczęszczającym do takiej placówki. W tym celu należy złożyć oświadczenie na druku do pobrania na stronie ZUS lub z załącznika poniżej. Osoby bezrobotne  skierowane na staż składają oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach informując jednocześnie o tym pracodawcę u którego odbywają staż.   ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę