Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Informacja dla wnioskodawców

Osoby rejestrujące się zachęcamy korzystania z wniosku na stronie praca.gov.pl. Wniosek po wypełniueniu należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.
Profil zaufany mogą aktywować posiadacze kont w niektórych bankach (szczegóły  tutaj) lub na platformie pocztowej Envelo.

Zachęcamy do składania wniosków o udzielenie pożyczki dla firm na stonie
praca.gov.pl. Wniosek należy opatrzyć podpisem zaufanym. Rozpatrywane będą również wnioski przesłane w formie papierowej.

Wniosek dotyczący udzielenia pożyczki należy opatrzyć w następujące załączniki:
1. Umowa pożyczki o numerze tożsamym ... (w 2 egz.)
2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
3. Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów ...
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

W formularzu na stronie praca.gov.pl w/w załączniki stanowią integralną jego część.
Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone a zatwierdzony egzemplarz zostanie odesłany za pośrednictwem poczty.

 

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • NABÓR WNIOSKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że: w terminie od 18.09.2020r. do 30.09.2020r. będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z krajowego funduszu szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 do składania wniosków o finansowanie kształcenia...

 • Aktualne formy wsparcia w PUP w Sejnach

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że aktualnie przyjmuje wnioski na realizację następujących form wsparcia:   •Staż  dla osób bezrobotnych na okres 3 m-cy, •Bon na zasiedlenie (tz. bon przyznany dla osoby do 30 r.ż. w związku  z zamiarem podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania), •Szkolenie indywidualne (tz. wskazane przez osobę bezrobotną), •Studia podyplomowe dla osób bezrobotnych W celu złożenia wniosku lub uzyskania informacji dotyczącej szczegółów organizacji powyższych form wsparcia...

 • Ołoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

  UWAGA! Komenda Powiatowa PSP w Sejnach ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Szczegóły postępowania w załączniku. Załączniki Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w PSP.pdf (pdf, 19494 KB)

 • NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

  NABÓR WNIOSKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje że:  w terminie od 14.09.2020r. do 25.09.2020r.   będzie prowadził nabór wniosków pracodawców ubiegających się o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W związku z powyższym zapraszamy Pracodawców z powiatu sejneńskiego, którzy spełniają priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu...

 • ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU: „AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE SEJNEŃSKIM (II)"

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, iż z dniem 01 września 2020 r. przystępuje do realizacji kolejnego projektu konkursowego pt.: „Aktywna integracja w powiecie sejneńskim (II)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2020 r. - 30.04.2022 r. GŁÓWNE FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE TO:   SZKOLENIA...

 • Prośba do małych przedsiębiorców zatrudniających na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu od 10 do 49 osób o wypełnienie ankiety

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dla małych przedsiębiorstw zatrudniających na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu od 10 do 49 osób. Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat:  „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10 do 49 pracowników."   Na podstawie przesłanych ankiet zostanie opracowane innowacyjne i gotowe do wdrożenia narzędzie wspierające równość w dostępie do zatrudnienia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn w miejscu...

 • Pożyczka dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

  Załączniki 15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 208 KB) 15zzda_instrukcja_pozyczki_v2_01.07.2020(2).pdf (pdf, 162 KB) 15zzda_wniosek_pozyczka_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 175 KB) 15zzda_wniosek_pozyczka_v1_24.06.2020-2.docx (docx, 32 KB) 15zzda_umowa_z_zal_v1_24.06.2020.pdf (pdf, 193 KB) ...

 • UWAGA POŻYCZKOBIORCY! Ważna informacja dotycząca umorzenia pożyczek!

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, informuje, że pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 15 zzd. ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podlega umorzeniu wraz z odsetkami, pod warunkiem, prowadzenia przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Za datę...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że w dniach   od 16.06.2020 r. do odwołania   uruchamia nabór wniosków  o dofinansowanie przewidziane w art. 15zzb, art. 15zzc, i art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: 1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych 2....

 • Prace sezonowe w rolnictwie

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju, wielu rolników boryka się z problemem jakim jest brak pracowników sezonowych m. in. do zbiorów owoców miękkich. Biorąc powyższe pod uwagę, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zachęca osoby bezrobotne do podejmowania prac sezonowych w rolnictwie na terenie całego kraju. W załączniku zamieszczamy ofertę pracy przy zbiorze truskawek, udostępnioną przez Urząd Gminy Załuski. ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę