Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach


Uwaga osoby rejestrujące się!

Ze względu na obecną sytuację brak jest możliwości osobistego kontaktu z urzędem. Wnioski o dokonanie rejestracji będą rozpatrywane tylko osobom, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.      
Profil Zaufany można założyć za pomocą swojego serwisu bankowego lub na platformie pocztowej Envelo. Do wniosku dołączamy niezbędne dokumenty . Wykaz na naszej stronie internetowej. Pliki, których format jest za duży można wysłać bezpośrednio na pocztę: rejestracja@sejny.praca.gov.pl
Załączniki
propozycje kontaktu z urzedem.pdf (pdf, 60 KB)

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd...

Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Komunikat dotyczący dostarczania do urzędu list obecności osób bezrobotnych odbywających staż

  UWAGA!!!   POWIATOWY URZĄD PRACY W SEJNACH INFORMUJE,   że listy obecności osob bezrobotnych odbywających staże, za miesiąc marzec 2020r. należ wysyłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny bądź wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej w przedsionku urzędu Wypłata stypendiów stażowych planowana jest we wcześniej ustalonych terminach (przed świętami Wilkanocnymi) w związku z tym prosimy o dostarczanie list...

 • Druki niezbędne przy rejestracji w urzędzie pracy

  UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że druki dokumentów niezbędnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy znajdują się w zakłace "Dokumenty do pobrania" Wypełnione dokumenty rejestracyjne do odwołania prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny bądź wrzucić do skrzynki pocztowej wywieszonej w przedsionku urzędu (przy wejściu z lewej strony) ...

 • Oferta pracy na stanowisko pracownika socjalnego w MOPS Sejny

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach zaprasza kandydatów chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sejnach na stanowisku: pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu . Miejsce zatrudnienia: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach ul. Wileńska 10, 16-500 Sejny 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: posiadanie obywatelstwa polskiego; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego; niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ...

 • INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ - OŚWIADCZENIE O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

    Informujemy, że w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola czy szkoły  z powodu koronawirusa, rodzice dzieci do lat 8 mogą wystąpić o dodatkowe 14 dni opieki nad dzieckiem uczęszczającym do takiej placówki. W tym celu należy złożyć oświadczenie na druku do pobrania na stronie ZUS lub z załącznika poniżej. Osoby bezrobotne  skierowane na staż składają oświadczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach informując jednocześnie o tym pracodawcę u którego odbywają staż.   ...

 • BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT

  W związku z rosnącym zagrożeniem COVID - 19 (koronawirusem) oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa, jak i pracowników PUP w Sejnach informuje, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania   wstrzymuje osobistą obsługę interesantów w zakresie przyjmowania wniosków na organizację aktywnych form wsparcia dla osób uprawnionych,  podpisywania umów dotyczących aktywnych form zatrudnienia (tj. dotacje, staże, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, KFS itp.), dostarczania wniosków rozliczeniowych z poszczególnych form...

 • Zachęcamy do rejestracji elektronicznej (zwłaszcza osoby powracające z zagranicy z terenów zagrożonych koronawirusem) i prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum!

  KOMUNIKAT  W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo Zdrowia informuje, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.   W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronowirusa wskazane jest aby osoby ubiegające się o status bezrobotnego lub poszukującego pracy składały wnioski w postaci elektronicznej korzystając z systemu Prac.gov.pl (https://www. praca.gov.pl).   Możliwe są...

 • UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

  KOMUNIKAT   Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się na terytorium Kraju koronawirusa, Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach zwraca się  z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum . Prośbę kierujemy szczególnie do osób powracających z zagranicy z obszarów zagrożonych koronawirusem oraz osób z objawami chorobowymi.   Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty do końca marca 2020 r. w razie konieczności (np. w przypadku złego samopoczucia związanego z...

 • UWAGA! PUP w Sejnach odwołuje warsztaty w dniu 13.03.2020r.

  W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach informuje, że warsztaty "Zakładam wlasną firmę", które miały być przeprowadzone w dniu 13.03.2020r.  w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie urzędu przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w powyższym terminie nie odbędą się! O kolejnym terminie warsztatów będziemy informować.

 • Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020

  Szanowni Państwo,  Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich , których koordynatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy wsparciu i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszmi Europejskimi w Polse. Tegoroczna, VII edycja odbędzie się w terminie 5 – 7 czerwca 2020r. Jest to akcja promująca projekty finansowane z Funduszy Europejskich,  VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbyła się w maju 2019 r....

 • ZAPROSZENIE NA WARSZTATY "ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ"

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Sejnach zapraszają osoby zainteresowane tematyką przedsiębiorczości na warsztaty  13.03.2020r. w godz. 09.00-14.00 siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach, ul. Łąkowa 26   W programie zajęć m.in.: formy organizacyjno –prawne prowadzenia działalności gospodarczej, formalności związane z rejestracją firmy, wybór formy opodatkowania, podatek VAT obowiązki...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

ul. Łąkowa 26, 16-500 Sejny
tel.: 875 163 970, fax: 877 390 997
e-mail: biuro@pup.sejny.pl

 

Godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjmowania interesantów :

poniedziałek - piątek: 7.30 - 14.00

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę